แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 14 เมษายน 2567 เขียนโดย Super User 190
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การจัดการทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี (แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY) เขียนโดย Super User 213
ประกาศเปิดรับสมัคร ศูนย์พัฒนาเดกเล็กวัดวังกวิวกาม รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย Super User 176
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบคลิปสั้น (tiktok) ความยาวไม่เกิน 5 นาที เขียนโดย Super User 190
ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สนับสนุนจัดซื้อเสื้อเดินวิ่ง หรือสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เขียนโดย Super User 228
"ไม่รับของขวัญ" นโยบายจากนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 820
สรุปโครงการที่ได้จากการทำประชาคม ธันวาคม 2566 เขียนโดย Super User 100
แจ้งย้ายสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรีบปีใหม่ จากตลาดสดเทศบาตำบลวังกะล เป็น สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 59
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคโควิท - 19 การป้องกันการติดโรคโควิด - 19 เขียนโดย Super User 60
01.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชวนลูกจูงหลานสวดมนต์ข้ามปีส่งเสริมสัมพันธ์ดีดีในครอบครัวและชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 66
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการทำประชาคม เขียนโดย Super User 57
รับสมัครประกวดวงดนตรี เพลงไทย - สากล เฉพาะในเขตอำเภอสังขละบุรี เขียนโดย Super User 55
เชิญชวนร่วมงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย Super User 114
เชิญชวนร่วมงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย Super User 37
งดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เขียนโดย Super User 44
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566 วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย Super User 122
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลวังกะประเพณีแข่งขันเรือ ประจำปี 2567 เขียนโดย Super User 121
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขียนโดย Super User 94
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 105
01.**งดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหมู่ 2 ฝั่งมอญ และซองดงสัก** เขียนโดย Super User 143