แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 18 มิถุนายน 2567
เทศบาลตำบลวังกะ เปิดให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นขยะเป็นเงิน 12 มิถุนายน 2567
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวังกะ เปิดรับสมัคร สมาชิกธนาคารขยะ เทศบาลตำบลวังกะ 12 มิถุนายน 2567
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07 มิถุนายน 2567
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 31 พฤษภาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเทศบาลตำบลวังกะ 24 เมษายน 2567
ขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ประจำปี ในวันที่ 13-14 เมษายน 2567 ณ บริเวณซอยเทศบาล 3 28 มีนาคม 2567
สามารถมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ฟรี 26 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ รางวัลการประกวด เทพีสงกรานต์ เทศบาลตำบลวังกะ 26 มีนาคม 2567
ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13-14 เมษายน 2567 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ 20 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังไข้เลือดออก 18 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567 18 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และบทบาทอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 06 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 14 เมษายน 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การจัดการทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี (แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY) 31 มกราคม 2567
ประกาศเปิดรับสมัคร ศูนย์พัฒนาเดกเล็กวัดวังกวิวกาม รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 30 มกราคม 2567
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบคลิปสั้น (tiktok) ความยาวไม่เกิน 5 นาที 26 มกราคม 2567
ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สนับสนุนจัดซื้อเสื้อเดินวิ่ง หรือสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 05 มกราคม 2567
"ไม่รับของขวัญ" นโยบายจากนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ 04 มกราคม 2567
สรุปโครงการที่ได้จากการทำประชาคม ธันวาคม 2566 04 มกราคม 2567