ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13-14 เมษายน 2567 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ