ถนนคนเดินสังขละบุรี

ถนนคนเดินสังขละบุรี

ตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ มีลานกิจกรรมสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ชมการแสดงวัฒนธรรมจากเยาวชนอำเภอสังขละบุรี การแสดงดนตรีโฟล์คซอง จัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า อาหาร ของฝากของที่ระลึก จัดขึ้นทุกเย็นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมถนนคนเดินสังขละบุรี