วัดสมเด็จ

วัดสมเด็จ ตั้งอยู่ ม.3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ ไทย มอญและพม่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 โดยในวัดจะมีศาลาการเปรียญอยู่ด้านหน้า และอีกฝั่งถนนมีพระพุทธรูปปางต่างๆตั้งวางเรียงรายอย่างสวยงาม โดยพื้นที่วัดสมเด็จจะมีถนนกั้นกลางเป็นสองฝั่ง