ข่าวกิจกรรม

เตรียมงานและสถานที่ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567
???? นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
นายณัฐสันต์ อุตสาสาร รองปลัดเทศบาลตำบลวังกะ
นางสาวพรพิมล เส็งเจริญสุข ท้องถิ่นอำเภอสังขละบุรี
พร้อมข้าราชการพนักงานจ้าง , คุณครูโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี , โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ลงพื้นที่บริเวณแม่น้ำสามประสบ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมงานและสถานที่
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้