ข่าวกิจกรรม

งานพิธี พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสามประสบจุดกำเนิดแม่น้ำแควน้อย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประมวลภาพงานพิธี พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ฤกษ์เวลา 14.49 น.
ณ บริเวณสามประสบจุดกำเนิดแม่น้ำแควน้อย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567