ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การส่งเสริมและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 16
งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่1,หมู่3 เขียนโดย Super User 149
งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ 2 บ้านวังกะ เขียนโดย Super User 50
เทศบาลตำบลวังกะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ปลุกกระแสสังคมต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า เขียนโดย Super User 155
โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ช่วยกันปลูกต้นกล้า ณ วัดสมเด็จ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" เขียนโดย Super User 179
ลงพื้นที่เพื่อ - เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เขียนโดย Super User 309
ฟุตบอลเทศบาลตำบลวังกะคัพ ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 247
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางมา อ.สังขละบุรี พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมสะพานมอญ และหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว เขียนโดย Super User 218
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 279
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนบ้านไหล่น้ำ ดำเนินการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 269
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะที่ร่วมเป็นประธานพิธีในการกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 498
งานพัฒนาชุมชนจัดประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2567 เขียนโดย Super User 402
ภาษาถิ่นมิสิ้นหาย หากลูกหลานทั้งหลายร่วมสืบสาน เขียนโดย Super User 366
โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 629
วันเทศบาล ประจำปี 2567 เขียนโดย Super User 678
เมื่อวันที่ 13 - 14 เมษายน 2567 เก็บตกภาพบรรยากาศประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 358
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อตรวจการและจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชน เขียนโดย Super User 580
เทศบาลตำบลวังกะได้รับประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป เขียนโดย Super User 532
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย Super User 320
"MOI Waste Bank Week” เขียนโดย Super User 453
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เขียนโดย Super User 288
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 497
กิจกรรมโครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ ???? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Super User 507
เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2567 เขียนโดย Super User 655
โครงการชวนลูกจูงหลานสวดมนต์ข้ามปีส่งเสริมสัมพันธ์ดีดีในครอบครัวและชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2567 เขียนโดย Super User 676
การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2567 ร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 797
ภาพกิจกรรมบนเวทีงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 เขียนโดย Super User 468
แจ้งย้ายสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรีบปีใหม่ จากตลาดสดเทศบาตำบลวังกะล เป็น สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 446
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการทำประชาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 458
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอครั้งที่ 2 จากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี เขียนโดย Super User 435