ข่าวกิจกรรม

ภาษาถิ่นมิสิ้นหาย หากลูกหลานทั้งหลายร่วมสืบสาน

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.
" ภาษาถิ่นมิสิ้นหาย หากลูกหลานทั้งหลายร่วมสืบสาน "
???? นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ พร้อมข้าราชการพนักงานจ้าง นำกระเป๋าผ้ามามอบ ให้กับน้อง ๆ ที่เข้าเรียนภาษาไทยรามัญ
ในช่วงปิดเทอมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่น