ข่าวกิจกรรม

โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

???? วันที่ 25 เมษายน 2567 ????
???? ขอบคุณ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
และ นายณัฐสันต์ อุตสาสาร รองปลัดเทศบาลตำบลวังกะ
ที่มากล่าวเปิดงาน ในโครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยโครงการนี้เทศบาลตำบลวังกะได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี และโรงพยาบาลสังขละบุรี
บริหารงานโดย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ