ข่าวกิจกรรม

วันเทศบาล ประจำปี 2567

???? วันที่ 24 เมษายน 2567 ( วันเทศบาล ) ????
นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรตำบลวังกะ
พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกันนำอาหารคาวหวานมาถวายเพื่อทำบุญเลี้ยงเพลพระ ( วัดศรีสุวรรณ )
เนื่องในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล
ณ เทศบาลตำบลวังกะ