ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 - 14 เมษายน 2567 เก็บตกภาพบรรยากาศประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2567

เก็บตกภาพบรรยากาศประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลวังกะ เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน 2567
ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ (ถนนคนเดิน)
บริหารงานโดย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ