ข่าวกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อตรวจการและจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชน

วันที่ 05 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. #ตรวจการและจัดระเบียบหมู่2
???? รอง อรัญญา เจริญหงษ์ษา , ???? รองปลัด ณัฐสัน อุตสาสาร
ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ บริเวณหมู่ 2 ทั้ง 2 จุด ซ.5 สะพานไม้ , เจดีย์พุธคยา เพื่อตรวจการและจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชน