ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เร่งซ่อมไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 216
ช่วยเหลือชาวบ้าน จากเหตุการณ์ วาตภัย เขียนโดย Super User 213
การประชุมพระสังฆาธิการ เขียนโดย Super User 227
ออกตัดต้นไม้ เขียนโดย Super User 249
1.เฝ้าระวัง ฝุ่น PM 2.5 เขียนโดย Super User 264
1.ท้องร่วง เขียนโดย Super User 257
จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน เขียนโดย Super User 243
เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง เขียนโดย Super User 231
ประกาศแจ้งเตือน ฝุ่น PM 2.5 เขียนโดย Super User 261
ซ่อมบำรุงไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 274
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าวที่โดนต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนและที่เสี่ยงเกิดอันตราย เขียนโดย Super User 264
เข้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยและเข้าประเมินความเสียหาย เขียนโดย Super User 217
ตัดต้นไม้ เขียนโดย Super User 214
วาตภัย เขียนโดย Super User 331
00.วันเทศบาลประจำปี 2566 เขียนโดย Super User 230
01.ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 236
โครงการจุดตรวจวันสงกรานต์และจุดบริการประชาชน เขียนโดย Super User 220
โครงการสนับสนุนชีพในเขตเทศบาล เขียนโดย Super User 204
ศึกษาผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นของการใช้เตาเผาขยะ เขียนโดย Super User 244
ออกตรวจร้านค้า เขียนโดย Super User 220
การลอกท่อรางระบายน้ำ เขียนโดย Super User 258
กิจกรรมโครงการ การรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก เขียนโดย Super User 239
กิจกรรมออกกำลังกาย (โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ) เขียนโดย Super User 283
การมอบข้าวของเครื่องใช้ให้ผู้ประสบภัยไฟไหม้ เขียนโดย Super User 234
โครงการทัศนศึกษาอบรมดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 243
เทศบาลตำบลวังกะโครงการฝึกอบรมละทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 315
เทศบาลตำบล-ท้ายเหมือง พร้อมคณะฯ เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 245
1.ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม เขียนโดย Super User 206
1.กองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเช็คถังเคมีดับเพลิง เขียนโดย Super User 251
1.ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่และติดตั้งถังเคมีดับเพลิง เขียนโดย Super User 240