ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำทีมงานออกไปเก็บแผงกัน ตามจุดต่าง ๆ เขียนโดย Super User 213
ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมงานเคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ เขียนโดย Super User 232
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 262
ทีมงานกองช่างและป้องกันได้ร่วมทำการกางเต็นท์ เขียนโดย Super User 228
ดปฏิบัติงานนำทีมงานออกทำการติดป้ายไวนิลใน เขียนโดย Super User 265
ทีมกองงานป้องกันได้นำทีมงานไปตั้งเต็นท์และเตรียมอุปกรณ์ เขียนโดย Super User 224
งดจ่ายน้ำประปา เขียนโดย Super User 245
งานป้องกันทำการตัดกิ่งไม้ เขียนโดย Super User 220
ทางเทศบาลตำบลวังกะ กองงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย Super User 215
ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีการเสียหายของไฟในตลาด เขียนโดย Super User 205
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย Super User 216
เข้ารับฟังคำบรรยายและศึกษาดูงาน เขียนโดย Super User 225
หยอดวัคซีนป้องกันโรคปอริโอเด็ก เขียนโดย Super User 209
งานสาธารณสุขร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี ลงพื้นติดตาม และสำรวจ เขียนโดย Super User 218
ทำการติดตั้งหลอดไฟเพิ่มบริเวณ เขียนโดย Super User 225
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เขียนโดย Super User 217
วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก World AIDS Day เขียนโดย Super User 216
กองช่างทำการตัดต้นไม้ เขียนโดย Super User 210
งานป้องกันออกฉีดล้างถนนบริเวณโค้งวัดสมเด็จ เขียนโดย Super User 217
านพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลบ้านผู้พิการ เขียนโดย Super User 218
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มาตรวจเยี่ยม เขียนโดย Super User 243
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เขียนโดย Super User 276
ให้ความรู้กับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในชุมชน เขียนโดย Super User 223
วันนี้ทีมงานเทศกิจ เขียนโดย Super User 235
ประชุมโครงการจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน เขียนโดย Super User 247
งานป้องกันร่วมกับกองช่าง เขียนโดย Super User 224
วันนี้ทีมงานเทศกิจ เขียนโดย Super User 212
ลงพื้นที่ทำถังขยะรีไซเคิล เขียนโดย Super User 233
งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบบัตรผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ เขียนโดย Super User 271
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User 315