ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชุดปฏิบัติงานป้องกันได้ติดป้ายจราจรกับแผงเหล็ก เขียนโดย Super User 204
กิจกรรมจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ทำความสะอาดอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 476
งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 เขียนโดย Super User 474
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จปฐ.ที่ตกเกณฑ์ เขียนโดย Super User 518
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User 1210
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 481
เทศบาลตำบลวังกะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2565 เขียนโดย Super User 478
งานมหัศจรรย์สะพานมอญ เคานท์ดาวน์วังกะ 2564 เขียนโดย Super User 446
เทศบาลตำบลวังกะ ทำบุญตักบาตรขึ้นในวันปีใหม่ ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 479
โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 เขียนโดย Super User 471
งานวันขึ้นปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 518
ขอเชิญชวนผู้สุงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 เขียนโดย Super User 471
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานนายณัฐภัทร เขียนโดย Super User 1496
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์มีเจ้าหน้าที่รพ.สังขละบุรี ตรวจATK ให้ผู้ปกครอง และบุคลากร เขียนโดย Super User 495
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 526
เทศบาลตำบลวังกะ เทศบาลตำบลวังกะนำโดย รองนายกเทศมนตรี นายรอน สืบยิ้ม เข้าร่วมราชพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญตักบาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล ในวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย Super User 469
วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ เขียนโดย Super User 563
งานพัฒนาชุมชนลงได้พื้นที่ งานพัฒนาชุมชนลงได้พื้นที่ มอบบัตรคนพิการ และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 493
งานสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสุวรรณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 ด้วย ATK (Antigen Test Kit เขียนโดย Super User 494
งานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 474
ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและ งดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง 2564 เขียนโดย Super User 569
งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทึ่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เขียนโดย Super User 528
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานท่องเที่ยว ลงพื้นที่มอบป้ายผู้ประกอบการปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 เขียนโดย Super User 524
โครงการ อบรมการให้บริการการท่องเที่ยว ( เที่ยวสังขละบุรี สุขใจ ปลอดภัยชัวร์ ) เขียนโดย Super User 377
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 545
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User 541
วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เขียนโดย Super User 730
เทศบาลตำบลัวงกะ โดยรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย Super User 574
จนท สาธารณสุข /อสม.หมู่ 2 ต หนองลู/อส.อ สังขละบุรี/อปพร ทต.วังกะ ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว เขียนโดย Super User 600
ประกาศขอเลื่อนกำหนดการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี่ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 545