ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลวังกะ และหน่วยงานทุกภาคส่วน "ร่วมใจปลูกต้นไม้" เขียนโดย Super User 232
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจถนน บริเวณ วัดสมเด็จ เขียนโดย Super User 256
ตรวจสอบและซ่อมไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 165
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 เขียนโดย Super User 222
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค อุปโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 166
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ออกตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม บริเวณข้างรั้วโรงเรียน เขียนโดย Super User 268
ป้ายรณรงค์โทษของบุหรี่ เขียนโดย Super User 529
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน / ชุมชน และการใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในชุมชน #ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลวังวกะ #เร่งแก้ไขปัญหา #พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เขียนโดย Super User 447
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย Super User 440
วันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย Super User 432
01.เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย Super User 575
ป้องกันโรคมือเท้าปาก เขียนโดย Super User 493
01.เร่งออกซ่อไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 484
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 ช่วงเวลา 16.00 น. กองช่างนำรถกระเช้าลงพื้นที่บริเวณ ถนนสามประสบ - ถนนเทศบาล ซ.1 เพื่อทำการตรวจสอบไฟสาธารณะและทำการซ่อมบำรุงไฟสาธารณะที่เสียหาย เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังกะได้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัยมีไฟส่องสว่างตลอดทาง โดยการบ เขียนโดย Super User 473
งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบสิ่งวัสดุตามโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เขียนโดย Super User 464
เทศบาลจิตอาสา เขียนโดย Super User 476
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 495
01.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย Super User 444
ซ่อมบำรุงไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 225
01.เร่งซ่อมน้ำประปา เขียนโดย Super User 197
ปฐมนิเทศ เขียนโดย Super User 222
ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย Super User 216
ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย Super User 221
ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 215
ตัดต้นไม้ที่ยื่นออกมาบนถนน เขียนโดย Super User 210
ทำหมันสัตว์ เขียนโดย Super User 205
ล้างเศษหินบนนถนน เขียนโดย Super User 193
ล้างลานต้นโพธิ์ เขียนโดย Super User 222
เดินรณรงค์ เขียนโดย Super User 205
ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ของชาว ไทย - รามัญ เขียนโดย Super User 206