ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ได้มาประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เขียนโดย Super User 226
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส” ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ระหว่าง เทศบาลตำบลวังกะ, วัดวังก์วิเวการาม, โรงเรียนวัดวังก์วิเวกการาม, ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลหนองลู เขียนโดย Super User 240
บันทึกข้อตกลง (MOU) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เขียนโดย Super User 315
ขอแสดงความยินดีกับครูโกโก้ กับ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เขียนโดย Super User 269
เทศบาลตำบลวังกะ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 263
รายงานผลการปฏิบัติงาน งานจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย เขียนโดย Super User 372
เมื่อวันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2566 กองช่างออกซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ ถนนอุตตมานุสรณ์ ตั้งแต่โค้ง ต.ช.ด. จนถึง สวนสมบูรณ์ พบว่า ด็อปฟิวแรงสูง ของการไฟฟ้า ตก ต้องผสานงานแจ้งการไฟฟ้า ให้เร่งทำการแก้ไขต่อไป ตรง ยูเทิร์นก่อนถึง พาราไดซ์รีสอร์ท กับ ทางขึ้น เขียนโดย Super User 219
งานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือนเก้า (ไคยจูวหล่าเขาะว์) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประเพณียิ่งใหญ่ เขียนโดย Super User 233
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองช่างออกพื้นที่บริเวณซอยเทศบาลเพื่อเข้าซ่อมไฟถนนเทศบาล ซอย 2 และไล่เช็คหาจุดช็อต เบื้องต้น รู้สาเหตุแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ เนื่องจากฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากฝนหยุด จะรีบดำเนินการต่อโดยทันที บริหารงานโดย นาย เขียนโดย Super User 217
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 Day1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี " กิจกรรมการทำผ้าพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ Eco Print " เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปต่อยอด ลดรายจ่าย สร้างรายได้แก่ครอบครัว สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ขอบคุณ นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศม เขียนโดย Super User 276
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ทีมกองช่างเร่งลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมไฟส่องสว่าง สายไฟกลางตลาด ถนนสุวรรณคีรี ถนนเทศบาลซอย 1 ถนนเทศบาลซอย 3 ถนนเทศบาลซอย 4 ส่วนเทศบาล ซอย 2 ยังหาจุดซ็อตไม่เจอ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก ฝนตก พรุ่งนี้จะเร่งดำเ เขียนโดย Super User 216
กองช่างลงพื้นเร่งแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำอุตัน เขียนโดย Super User 216
นายก วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ได้จัดซื้อเสื้อเอี๊ยม และชุดกีฬาเพื่อมอบ ให้น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งวัดศรีสุวรรณ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งวังก์วิเวการาม โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ร่วมกับ คุณนายท่านท้องถิ่นอำเภอ เพื่อลดรายจ่ายและลดภาระให้ เขียนโดย Super User 224
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์ได้จัดกิจกรรมTriple P ครั้งที่ 3 โดยมีครู ผู้ปกครอง นักเรียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี เขียนโดย Super User 301
เมื่อวัน ที่ 18 / สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน ( ศึกษาเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก ) ณ เจดีย์สามองค์ และแหล่งเรียนรู้โคกหนองนา ไร่รักถิ่น โดยมีนักวิชาการการศึกษา คณะครู และผู้ปกครอง พาเด็กนักเรียน ศ เขียนโดย Super User 195
วันที่ 18 ส.ค. 2566 เวลา 14.00 - 15.00 น. กองช่างลงพื้นที่ บริเวณ หมู่ 4 ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม ( ฝั่งมอญ ) เพื่อทำการลอกท่อรางระบายน้ำ เป็นวิธีการ ที่ดีและส้าคัญที่สุดในการช่วยแก้ไขปัญหาท่อน้้าอุดตันที่เกิดขึ้น โดยการลอกท่อระบาย น้้าจะเป็นการท้าความสะอาดท เขียนโดย Super User 215
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ เขียนโดย Super User 204
ซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ เขียนโดย Super User 252
เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เขียนโดย Super User 238
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย Super User 260
โครงการหนูน้อยรอบรู้ก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน เขียนโดย Super User 250
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple -P2"สร้างวินัย" เขียนโดย Super User 298
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกัฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 " กาญจนบุรีเกมส์ " ระหว่าง วันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 " กาญจนิกาเกมส์ " ระ เขียนโดย Super User 253
ประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ สหกรณ์นิคมสังขละบุรี เขียนโดย Super User 235
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย Super User 232
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย Super User 228
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เขียนโดย Super User 243
" ชิม ช้อป ชม " * เขียนโดย Super User 226
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย Super User 252
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 259