ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฉีดยาพิษสุนัข ให้กับหมา-แมว เขียนโดย Super User 286
วันลอยกระทง 8\11\65 เขียนโดย Super User 319
กิจกรรมจัดอบรมเด็กเทินหัวบนสะพานไม้ เขียนโดย Super User 323
วันปิยะมหาราช เขียนโดย Super User 293
18ตุลาคม วันละสังขาร หลวงพ่ออุตตมะ เขียนโดย Super User 365
13 ตุลาคม น้อมรำลึกในหลวง ร.9 เขียนโดย Super User 309
น้อมรำลึกในหลวง ร.9 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 354
งานสาธิเครื่องกำจัดเศษอาหารเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย เขียนโดย Super User 409
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ (วัดศรีสุวรรณ) เขียนโดย Choke 334
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ (กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า) เขียนโดย Choke 449
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Super User 426
รวมกิจกรรม งานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 178
โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 188
เทศบาลตำบลวังกะ รับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เขียนโดย Super User 479
โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย Super User 384
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 400
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 431
เทศบาลตำบลวังกะ ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ เขียนโดย Super User 608
โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงอบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 438
โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงอบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 404
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 166
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 491
แสดงสัญลักษณ์ไม่รับของขวัญพร้อมกับรณรงค์ต่ออต้านการทุจริต เขียนโดย Super User 458
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 183
โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 476
เทศบาลตำบลวังกะ จัดงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของชมรมผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 467
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 661
รายงานจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 220
เทศบาลตำบลวังกะจึงร่วมกับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจัดโครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 558
กองงานป้องกันได้ทำพิธีเปิดโครงการจุดตรวจปีใหม่ เขียนโดย Super User 186