ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกะ นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ พร้อม คณะ ฯ ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนซอยสะพานไม้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เขียนโดย Super User 237
พิธีมอบประกาศนียบัตร เขียนโดย Super User 233
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ เขียนโดย Super User 225
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย Super User 219
กิจกรรมโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทำขนมทองโยะ) เขียนโดย Super User 298
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ เขียนโดย Super User 301
ลงพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือและมอบสิ่งของพระราชทานและพูดคุยเพื่อให้กำลังใจชาวบ้าน เขียนโดย Super User 236
นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ และทีมงานได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ เขียนโดย Super User 249
เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ(ซอยสะพานไม้อุตตมานุสรณ์) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เขียนโดย Super User 247
ประกาศ การชี้แจงประชาสัมพันธ์ ( ถาม-ตอบ ) เรื่อง โครงการให้เช่าทรัพสินย์จัดการกิจการประปา เขียนโดย Super User 263
1.ประชุมปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 218
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย Super User 220
1.ประกาศ จากเทศบาลตำบลวังกะ 23/02/2566 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขียนโดย Super User 313
ร่วมตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ (ผลการตรวจประเมินตลาดผ่านระดับพื้นฐาน) เขียนโดย Super User 236
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เขียนโดย Super User 262
เทศบาลเคลื่อนที่ เขียนโดย Super User 258
งานพิธีเบิกพระเนตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี เขียนโดย Super User 267
ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะ ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยพร้อมรับนโยบายเตรียมความพร้อมเรื่องการรับเสด็จในวันที่ 17 เขียนโดย Super User 275
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เขียนโดย Super User 316
14 / 01 / 2566 วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 240
ตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก เขียนโดย Super User 246
ชุดปฏิบัติงานป้องกันได้ติดป้ายจราจรกับแผงเหล็ก เขียนโดย Super User 228
ทีมกองช่างได้ลงพื้นที่ทำการซ่อมไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 222
เทศบาลตำบลวังกะได้นำทีมงานลงพื้นที่ผสานงานความร่วมมือกับรถกระเช้าเพื่อทำการติดไฟประดับ เขียนโดย Super User 238
กองงานป้องกันได้นำทีมงานลงพื้นที่ออกฉีดน้ำลานววัดศรีสุวรรณ เขียนโดย Super User 278
งานกองช่างลงได้พื้นที่ซ่อมบำรุงเครื่องปั้มน้ำ เขียนโดย Super User 252
ทีมงานงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เขียนโดย Super User 213
กองงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยนำทีมงานออกไปล้างทำความตลาด เขียนโดย Super User 241
ทีมกองช่างได้นำทีมงานลงพื้นที่ทำการซ่อมไฟสาธารณะ เขียนโดย Super User 238
ทีมกองช่างและงานสวนสาธารณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปั้มน้ำและตัดหญ้าฝั่งมอญ เขียนโดย Super User 229