ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Super User 2391
เทศบาลตำบลัวงกะ โดยรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Super User 536
การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย ATK ของเทศบาลตำบลวังกะ ในกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า ขายของฝากจุดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์(สะพานมอญ) เขียนโดย Super User 525
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 576
เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติภารกิจต่างๆ เขียนโดย Super User 633
งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ดำเนินการต่อบัตรให้กับผู้พิการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 539
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4488/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน เขียนโดย Super User 586
ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลตำบลวังกะ (เข็มที่1) วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เขียนโดย Super User 566
เทศบาลตำบลวังกะปรับแผนการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ปฏิบัติงานเชิงรุก เขียนโดย Super User 541
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลวังกะ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มแรก ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกับเทศบาลตำบลวังกะ ในรอบแรก(เพิ่มเติม) เขียนโดย Super User 533
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน เขียนโดย Super User 552
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เขียนโดย Super User 577
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 558
ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 เขียนโดย Super User 551
เทศบาลตำบลวังกะ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มแรก ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกับเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 566
แผนการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุก เดือนกันยายน 2564 เขียนโดย Super User 640
เทศบาลตำบลวังกะ ลงพื้นที่ ร่วมกับรพ.สังขละบุรี ฉีดวัคซีนชิโนแวคให้กับผู้สูงอายุติดเตียง เขียนโดย Super User 543
เปิดให้ยื่นคำขอต่อสัญญาเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ ที่จะหมดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2564 เขียนโดย Super User 611
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะและบริเวณเขตผ่อนผันที่ให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน เขียนโดย Super User 583
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ มอบหมายให้นายรอน สืบยิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี และสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่แจกยาฟ้าทะลายโจรให้กับผู้กักตัว เขียนโดย Super User 610
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะและบริเวณเขตผ่อนผันที่ให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2564 เขียนโดย Super User 511
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิฉีดวักซีนซิโนฟาร์ม เขียนโดย Super User 530
เทศบาลตำบลวังกะ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลวังกะนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ชุมชนบ้านวังกะ เขียนโดย Super User 592
แผนการตรวจคัดกรองโควิด - 19 เชิงรุก Antigen Test Kit (ATK) เขียนโดย Super User 595
12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย Super User 534
เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับประชาชน จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยในการรองรับผู้ป่วย เขียนโดย Super User 559
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เขียนโดย Super User 534
เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย และอำเภอสังขละบุรี จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม เขียนโดย Super User 970
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย Super User 1064
เทศบาลตำบลวังกะจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เขียนโดย Super User 730