ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลวังกะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ปลุกกระแสสังคมต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
???? พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลวังกะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ปลุกกระแสสังคมต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า รู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้า