ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ช่วยกันปลูกต้นกล้า ณ วัดสมเด็จ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

???????? วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ????????
นางสาวอรัญญา เจริญหงษ์ษา รองนายกเทศมนตรี
นายณัฐสันต์ อุตสาสาร รองปลัด และข้าราชการพนักงานจ้าง
เข้าร่วมโครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ช่วยกันปลูกต้นกล้า ณ วัดสมเด็จ
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"