ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะที่ร่วมเป็นประธานพิธีในการกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี พ.ศ.2567

???? เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567 ????
ทางหน่วยงานเทศบาลตำบลวังกะได้จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ
???? ขอขอบคุณ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะที่ร่วมเป็นประธานพิธีในการกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี พ.ศ.2567