ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนบ้านไหล่น้ำ ดำเนินการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ

วันที่ 1 พ.ค 2567 นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนบ้านไหล่น้ำ ดำเนินการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ นางเฟื่องฟ้า จันทนา อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 33 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี