ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567

???? เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจุดชมวิว
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชน
???? ประจำปีงบประมาณ 2567 ????
ขอบคุณวิทยากร คุณ ดร.อุษณีย์ ทอย ( ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการ-ปกครองส่วนท้องถิ่น ) ที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยมี นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ เข้าร่วมรับฟังจนจบงาน
ทางหน่วยงานเทศบาลตำบลวังกะต้องขอขอบคุณ คุณ ดร.อุษณีย์ ทอย
มา ณ ที่นี้ด้วยครับ