ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด ”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด“ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา“

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
เทศบาลตำบลวังกะ นำโดย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมเดินรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด ”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด“ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา“
“รักชีวิต รักครอบครัว อย่าหลวมตัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”