ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา รักษ์ สังขละบุรี เพื่อเตรียมความเรียบร้อยก่อน วันพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

???? โครงการจิตอาสา รักษ์ สังขละบุรี ????
นำทีมโดย นายณัฐสันต์ อุตสาสาร รองปลัดเทศบาลตำบลวังกะ ข้าราชการพนักงานจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมใส่เสื้อเหลืองช่วยกันเก็บขยะเศษกิ่งไม้เพื่อเตรียมความเรียบร้อยก่อน วันพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
ใันวันที่ 4 กรกฎาคม 2567