ข่าวกิจกรรม

งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่1,หมู่3

วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น.
???? งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับโรงพยาบาลสังขละบุรี และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่1,หมู่3
เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนการระบาดในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 1 โดยการกำจัดการแผร่พันธ์ของยุงลายในพื้นที่ และการใส่สารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำและยุงลายในพื้นที่ที่มีน้ำขัง
???? ขอขอบคุณ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
ที่เดินทางมาเข้ารว่มโครงการและอยู่ร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
หมู่ 1 , หมู่ 3