แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน ร้องทุกข์

Comments   

 
+1 #23 เทศบาลตำบลวังกะ 2565-01-18 07:49
Quoting มิ้น:
จะไปเที่ยวสังขละบุรีตอนนี้ การเดินทางสะดวกไหมคะ แล้วรถเก๋งไปได้ไหมคะ

การเดินทางสะดวก รถเก๋งมาได้ปกติ แต่ต้องมีทักษะใ นการขับขี่ขึ้นเ ข้าลงเข้าครับ
Quote
 
 
0 #22 มิ้น 2565-01-18 07:41
จะไปเที่ยวสังขล ะบุรีตอนนี้ การเดินทางสะดวก ไหมคะ แล้วรถเก๋งไปได้ ไหมคะ
Quote
 
 
0 #21 เทศบาลตำบลวังกะ 2564-12-21 04:07
Quoting ก้อง:
สังขละมีการจัดงานปีใหม่ 2565 มั้ยครับ

มีงานจัดแข่งเรื อในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2564 และงานเคาท์ดาวน ์ในคืนวันที่ี 31 ธันวาคม 2564 ครับ
Quote
 
 
0 #20 ก้อง 2564-12-21 03:59
สังขละมีการจัดง านปีใหม่ 2565 มั้ยครับ
Quote
 
 
0 #19 เทศบาลตำบลวังกะ 2564-11-11 09:01
Quoting Ball:
ปีนี้สังขละบุรีมีการจัดงานวันลอยกระทงหรือเปล่าครับ

ปีนี้ทางเทศบาลย ังไม่ได้จัดงานน ะครับ เนื่องจากสถานกา รโควิด 2019 ยังไม่ดีเท่าที่ ควร แต่นักท่องเที่ย วสามารถมาลอยกระ ทงที่สังขละบุรี ได้เหมือนเดิม
Quote
 
 
0 #18 Ball 2564-11-11 08:47
ปีนี้สังขละบุรี มีการจัดงานวันล อยกระทงหรือเปล่ าครับ
Quote
 
 
0 #17 เทศบาล 2560-08-07 02:08
Quoting eak:
ช่วงนี้ฝนตกหนักสามารถขึ้นมาที่สังขละบุรีได้ไหมครับ และมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำบ้างไหมครับ :roll: :roll: :roll:

คับช่วงนี้ฝนตกต ลอดคับการเดินทา งอาจมีถนนลื่นบ้ างถ้าจะมาก็ให้ร ะมัดระวังการขับ รถนะคับ ส่วน สถานที่ท่องเที่ยวนะคับแนะนำ
สะพานไม้ วัดวังก์วิเวการ าม เจดีย์สามองค์ อื่นฯ คับ
Quote
 
 
0 #16 eak 2560-08-06 04:56
ช่วงนี้ฝนตกหนัก สามารถขึ้นมาที่ สังขละบุรีได้ไห มครับ และมีสถานที่ท่อ งเที่ยวแนะนำบ้า งไหมครับ :roll: :roll: :roll:
Quote
 
 
0 #15 เทศบาล 2560-08-04 02:43
Quoting เสรี:
อยากทราบว่าตอนนี้มีรับสมัครงานตำแหน่งอะไรบ้างครับ :P

ตอนนี้ยังไมีครั บ อยู่ในช่วงที่
กรมส่งเสริมเปิดรับสมัครครับ
Quote
 
 
0 #14 เสรี 2560-08-03 08:23
อยากทราบว่าตอนน ี้มีรับสมัครงาน ตำแหน่งอะไรบ้าง ครับ :P
Quote
 
 
0 #13 เทศบาล 2560-05-10 05:55
Quoting ดรีม:
น้ำปะปาไม่ไหนอะคะ ต้องแจ้งที่เทศบาลหรือแจ้งที่ใครคะ?

แจ้งมาที่เทศบาล ได้เลยครับ 034 - 595093
Quote
 
 
0 #12 เทศบาล 2560-05-10 05:52
Quoting กทม.:
สังขละบุรีตอนนี้การเดินทางสะดวกขึ้นยังครับ ว่าจะขึ้นไปเที่ยว แต่ไม่มั่นใจเส้นทางครับ :D

การเดินทางสะดวก ขึ้นแล้วครับ สามารถเดินทางมา ได้สะดวกขึ้นครั
Quote
 
 
0 #11 กทม. 2560-05-09 09:14
สังขละบุรีตอนนี ้การเดินทางสะดว กขึ้นยังครับ ว่าจะขึ้นไปเที่ ยว แต่ไม่มั่นใจเส้ นทางครับ :D
Quote
 
 
0 #10 ดรีม 2560-05-08 05:55
น้ำปะปาไม่ไหนอะ คะ ต้องแจ้งที่เทศบ าลหรือแจ้งที่ใค รคะ?
Quote
 
 
0 #9 เสรี แตงโต 2559-03-26 11:01
Quoting seri:
ปีใหม่ 2559 จัดกกีวันคะ

5วันครับ 29-2มกราคม 2559
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh