รายงานผลคะแนนLPA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5 ปี 66-70 เขียนโดย Super User 330
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 1262
รายงานผลคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 2038
รายงานผลคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 1872
รายงานผลคะแนนLPA เขียนโดย Super User 2830
รายงานผลคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย Super User 1927