ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลตำบลวังกะ (เข็มที่1) วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  คลิก!!