โครงสร้างเทศบาลตำบลวังกะ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่

 

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่