ข่าวกิจกรรม

แจ้งย้ายสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรีบปีใหม่ จากตลาดสดเทศบาตำบลวังกะล เป็น สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ

แจ้งย้ายสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรีบปีใหม่
จากตลาดสดเทศบาตำบลวังกะล เป็น สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ