ข่าวกิจกรรม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05wnTdsTw7b1Ji6sfQ59P4QQQbzBC3tJX6yPhy9gNct1TZtNJDF4rfKtZKpZrTcv2l&id=100064523059579&locale=th_TH