ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเพณีลอยกระทง

ประวัติแหล่งท่องเที่ยวโดยย่อ

     เดิมทีพิธีลอยกระทง เรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม หรือลอยโคม เป็นพิธีของพราหมณ์ เมื่อคนไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามา ก็จัดทำพิธียกโคมขึ้นเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย ได้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานแทนการลอยโคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลอยกระทง

 

ระยะเวลา

     พฤศจิกายน

 

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

        - ประกวดหนูน้อยนพมาศ

     - ประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

     - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชน

     - ลอยกระทงลงสู่แม่น้ำเพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ำ