ข่าวกิจกรรม

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอครั้งที่ 2 จากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

วันที่ 18 ธ.ค. 66 เวลา 9.00 น.
???? เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ
ได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอครั้งที่ 2
จากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
--------------------------------------------------------------------------
วัคซีนโปลิโอ = วัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ เนื่องจากโปลิโอไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
โปลิโอ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่เข้าไปทำลายระบบประสาทส่งผลให้เกิดภาวะอัมพาต พิการ หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตในที่สุด โดยอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอแตกต่างกันมาก และกว่า 90% ที่ไม่มีอาการแสดงใดๆ
บริหารงานโดย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ