ข่าวกิจกรรม

การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2567 ร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ

???? วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ????
วันที่ 1 มกราคมของทุกปี ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า จึงนิยมให้มีการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ หรือคำอวยพรต่างๆ และสิ่งดีๆให้แก่กัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลรับพรปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขความเจริญตามหลักศาสนาพุทธ ท่านวิตจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ร่วมกับชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ตระหนักถึงวันสำคัญของการขึ้นปีใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณี ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ และเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
--------------------------------------------------------------------------
หน่วยงานเทศบาลตำบลวังกะจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า
ถวาย (ข้าวต้ม) (ขนมจีนน้ำยาหยวก) ตักบาตรอาหารแห้ง แก่พระสงค์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ ประพรมน้ำมนต์