ข่าวกิจกรรม

โครงการชวนลูกจูงหลานสวดมนต์ข้ามปีส่งเสริมสัมพันธ์ดีดีในครอบครัวและชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2567

???? เทศบาลตำบลวังกะ ????
จัดโครงการชวนลูกจูงหลานสวดมนต์ข้ามปีส่งเสริมสัมพันธ์ดีดีในครอบครัวและชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2567
คืนวันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 22.00 น.
ณ วัดศรีสุวรรณ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี