ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานวันขึ้นปีใหม่

ประวัติแหล่งท่องเที่ยวโดยย่อ

     เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่

 

ระยะเวลา

     ช่วงสิ้นปีถึงวันขึ้นปีใหม่

 

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

     - ร่วมทำบุญตักบารข้าวสารอารแห้ง บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน

     - เลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์