ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเพณีสงกรานต์

ประวัติแหล่งท่องเที่ยวโดยย่อ

     จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับภาคประชาชน จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ การรำวงย้อนยุค

 

ระยะเวลา

     13-15 เมษายน

 

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

     - นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

     - จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

     - กิจกรรมสงกรานต์สังขละบุรี ปลอดแอลกอฮอล์