ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายปกรณ์..น้อยเกตุนายกเทศบาลตำบลวังกะ ลงพื้นที่สั่งการเอง งานป้องกันฯ.และกองช่างออกตัดต้นไม้บริเวณ หน้าบ้านผู้ใหญ่เจริญ​ ม.1 เขียนโดย Super User 1112
นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศบาลตำบลวังกะ เเละเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดเก็บขยะ เศษไม้ไผ่ บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ ใต้สะพานสะอาดเรียบร้อย เขียนโดย Super User 2197
เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เขียนโดย Super User 1315
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 1151
เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด(เทศบาลวังกะคัพ ครั้งที่1) เขียนโดย Super User 1101
เทศบาลตำบลวังกะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ หมอชวนวิ่ง สายที่11ภาคตะวันตก เขียนโดย Super User 1201
เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย Super User 1185
เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (ถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ) เขียนโดย Super User 672
นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ประชุมจับสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 1185
งานพัฒนาชุมชน รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้านสวัสดิการและสังคมนอกสถานที่ เขียนโดย Super User 669
นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศบาลตำบลวังกะ จัดระเบียบสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ ใต้สะพานสะอาดเรียบร้อย เขียนโดย Super User 1210
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าเป็น LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 1188
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางลงจุดชมทิวทัศน์เทศบาลตำบลวังกะ พร้อมปรับปรุงห้องน้ำส้วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Super User 1127
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการทาสี - ตีเส้น พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 1295
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสังขละบุรี ซอย ๗ ฝั่งขวาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 1207
เทศบาลตำบลวังกะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง เขียนโดย Super User 1682
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เขียนโดย Super User 1144
เทศบาลตำบลวังกะตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลวังกะตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมุ่2 บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ณ. บริเวณตรงข้ามร้านซีเจ เขียนโดย Super User 1299
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 เขียนโดย Super User 1402
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 1288
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Super User 1251
ทศบาลตำบลวังกะ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ศุนย์ อปพร.ดีเด่น เขียนโดย Super User 1782
ทต วังกะ จัดโครงการจัดทำประชาคมและแผนชุมชน เขียนโดย Super User 1273
เทศบาลตำบลวังกะ จัดกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ศพด.ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 1312
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เขียนโดย Super User 2816
สารต่อต้านการทุจริตฯ จากนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 1573
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย Super User 1361
ประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย Super User 1931
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 1462
คิวอาร์โค้ดรับเรื่องร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 1490